Privacyverklaring

Gebruik persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BudgetWebDesigns houdt zich dan ook aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen.
Door het gebruik van onze dienst hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden, namelijk;

  • naam, adres, woonplaats
  • telefoonnummer
  • emailadres
  • betalingsgegevens
  • IP-adres

Heeft u vragen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaat, uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kunt u terecht bij ons contactformulier.


Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

BudgetWebDesigns zal de persoonsgegevens voor geen ander doel dan haar webdiensten verwerken. Overige verwerkingen zullen slechts worden uitgevoerd indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

BudgetWebDesigns bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Bij opzeggen worden de persoonsgegevens tot uiterlijk zes (6) maanden na afloop van gebruik van haar diensten vernietigd dan wel verwijderd zullen worden.

BudgetWebDesigns neemt passende technische beveiligingsmaatregelen en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Cookies

BudgetWebDesigns gebruikt gegevens over bezoekers van de website om producten of diensten te analyseren.
Wij maken gebruik van Sociaal media en Google Analytics om statistieken bij te houden op onze website. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Browserinstellingen

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van de website niet beschikbaar zijn.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

BudgetWebDesigns behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. BudgetWebDesigns adviseert u regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken om vast te kunnen stellen dat er veranderingen zijn doorgevoerd.